імені Е Миська

Мала академія мистецтв

Наприкінці минулого тижня в КЗ ЛОР "Підбузька спеціалізована школа-інтернат "Мала академія мистецтв ім. Е. Миська" відбулася педрада. Активно пройшло обговорення проекту політичної пропозиції "Нова українська школа". Було проаналізовано сильні та слабкі сторони шкільної освіти в Україні.

 Педагогічні працівники відзначили важливість компетентнісного підходу при побудові нового змісту освіти та навчанні українських школярів.

Компетентнісний підхід орієнтований не на процес, не на накопичення фактів, а на результат: навчання має сформувати в учнів здатність практично діяти, застосовувати отримані знання, вміння і навички в життєвих ситуаціях.

FB